Η πρώιμη παρέμβαση εφαρμόζεται από ειδικευμένους παιδιατρικούς φυσικοθεραπευτές σε νεογνά-βρέφη υψηλού κινδύνου με σκοπό την πρόληψη- αντιμετώπιση της παθολογίας. Αφορά νεογέννητα παιδιά τα οποία παραπέμπονται είτε με υποψία νευρολογικής βλάβης είτε με διακριτή εγκεφαλική βλάβη.

Μεγάλη σημασία έχει να τονιστεί  η αναγκαιότητα της πρώιμης παρέμβασης λόγω της μεγάλης προσαρμοστικότητας και πλαστικότητας του βρεφικού εγκεφάλου. Το πρώτο έτος ζωής του ανθρώπου είναι καθοριστικό και κρίσιμο για τη φυσιολογική του ανάπτυξη. Η κίνηση και οι αισθήσεις του εξελίσσονται και συνδυάζονται αρμονικά ώστε τελικά το μωρό να μπορέσει να αλληλοεπιδράσει με το νέο περιβάλλον και να κατακτήσει δεξιότητες. Σημαντικό σε αυτό το χρόνο είναι να επιτευχθούν συγκεκριμένα ορόσημα που αφορούν τον κινητικό, αισθητικό, αντιληπτικό, κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα. Οποιαδήποτε παρέκκλιση στα παραπάνω χρήζει άμεσης αξιολόγησης, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση.