Σύντομο Βιογραφικό

Η Κακλιά Κρινούλα-Μήνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Εισήχθη στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης το 2005.

 Κατά τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε ως εθελόντρια σε Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης για  Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και στο τέταρτο έτος των σπουδών της εκπόνησε πτυχιακή εργασία με θέμα '' Η Φυσιολογική Ανάπτυξη οδηγός για την αξιολόγηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης σε νεογνά, βρέφη και παιδιά''. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο Νοσοκομείο ΄΄Αχέπα΄΄.

Από το 2009 μέχρι και σήμερα εργάζεται ως Παιδιατρική Φυσικοθεραπεύτρια αναλαμβάνοντας νεογνά, βρέφη και παιδιά όλων των ηλικιών.

Εξειδικεύθηκε  στη Νευροεξελικτική Αγωγή  NDT/ΜΕΘΟΔΟΣ BOBATH ( NDT BOBATH BASIC COURSE) αλλά και στην έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση για νεογνά και βρέφη σύμφωνα με τη Νευροεξελικτική Αγωγή  (NDT BOBATH BABY COURSE).

Ακόμη, εξειδικεύθηκε στη Θεραπευτική Παρέμβαση παιδιών με ποιοτικές και ποσοτικές αποκλίσεις κατά την αισθητικοκινητική τους ανάπτυξη σύμφωνα με τις αρχές της NDT.

Τέλος έχει εκπαιδευτεί στην Τεχνική του Kinesio-Taping και έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα με τίτλο ΄΄Partial Weight  Bearing. Gait training seminar.Rationale, Protocols & Clinical Techniques Lab΄΄.

Eίναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και της Ελληνικής Εταιρείας Νευροεξελικτικής Αγωγής.