Λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό, η θεραπεία μας προσαρμόζεται στην προσωπικότητά του και καθοδηγείται από τους στόχους τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας.