Κακλιά Κρινούλα - Μήνα
              Φυσικοθεραπεύτρια ΝDT
     Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
 Ειδικευθείσα στη Νευροεξελικτική Αγωγή
                  (Μέθοδος Bobath)

Κοραή 30, 38 333, Βόλος
24210 25 015
698 24 81 221
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

{module Επικοινωνία}