Στο  Εργαστήριο μας, εφαρμόζουμε κατά κύριο λόγο τη Μέθοδο Bobath, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Η Νευροεξελικτική Αγωγή-Μέθοδος Bobath είναι η πιο διαδεδομένη και επιστημονικά αποδεδειγμένη μέθοδος. 

{slider title="Τι είναι η Μέθοδος Bobath" open="false"}

Η μέθοδος Βοbath-N.D.T. (Neurodevelopmental Treatment Nευροεξελικτική Αγωγή) αναπτύχθηκε μετά το 1950 από τον Karel Bobath(1905-1991) ο οποίος ήταν Νευροφυσιολόγος και τη Berta Busse-Bobath(1907-1991) η οποία ξεκίνησε ως γυμνάστρια και το 1941 άρχισε να μελετά για να γίνει Φυσικοθεραπεύτρια. Εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο πριν το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μαζί ανέπτυξαν το ‘’σχέδιο Bobath’’ για τη θεραπεία των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και ενηλίκων με νευρολογικές παθήσεις. Το 1948 δημοσίευσαν το πρώτο τους άρθρο σε Βρετανικό Ιατρικό Περιοδικό.

Η μέθοδος βρήκε γρήγορα απήχηση και εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με νευρομυϊκή δυσλειτουργεία, καθιστώντας τη σήμερα ως την πιο διαδεδομένη μέθοδο. Στη δεκαετία του 1970 στη Βέρνη της Ελβετίας η Dr E. Kong παιδονευρολόγος κι η M. Quinton φυσικοθεραπεύτρια, πρόσθεσαν την εμπειρία τους με βρέφη έως 12 μηνών και τόνισαν τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης της N.D.T. σε νεογνά και βρέφη.

{slider Ο Φυσικοθεραπευτής NDT}

 Ο παιδιατρικός φυσικοθεραπευτής, έχει εκπαιδευθεί ώστε, να αξιολογεί το παιδί ως ενιαία οντότητα, να εντοπίζει τις δυσκολίες του, να καταστρώνει και να εφαρμόζει εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να είναι εύκαμπτο και προσαρμόσιμο στις πολλές και ποικίλες ανάγκες του κάθε παιδιού. Tέλος, σε συνεργασία με τους γονείς, να εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτητοποίηση και αυτάρκεια του παιδιού, άρα τη συμμετοχή του και ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο.

{slider Βασικές αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής}

  • Έμφαση δίνεται στην ποιότητα της κίνησης.
  • Στόχος είναι η λειτουργία με σεβασμό στην ποιότητα.
  • Στους μακροπρόθεσμους στόχους πάντοτε κυριαρχεί η πρόληψη των αντισταθμίσεων που οδηγούν σε ορθοπεδικές παραμορφώσεις.
  • Η θεραπευτική στρατηγική είναι απόλυτα εξατομικευμένη.
  • Αντιμετωπίζεται το άτομο ως σύνολο (ολιστική προσέγγιση).
  • Η εκπαίδευση και η συνεργασία των γονέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας των θεραπευτικών στόχων.
  • Η συνεργασία των μελών της ομάδας θα εξασφαλίσει το αποτέλεσμα της θεραπευτικής παρέμβασης.

{slider Αξιολόγηση και Θεραπευτική Παρέμβαση}

Με βάση τη λεπτομερή αξιολόγηση, επιλέγεται και διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο έχει ως στόχο να βοηθήσει το παιδί να φτάσει στο μέγιστο του αναπτυξιακού του δυναμικού και να το κάνει πιο λειτουργικό στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Με βάση την κλινική εικόνα, αξιολογούνται τόσο οι ικανότητες όσο και τα ελλείμματα του παιδιού. Κατόπιν, σύμφωνα με το λειτουργικό του επίπεδο θέτονται οι θεραπευτικοί στόχοι, οι οποίοι είναι σημαντικοί για τον προγραμματισμό της θεραπείας ,τον καθορισμό της συχνότητας και της διάρκειάς της.  Οι θεραπευτικοί στόχοι (βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι) που θέτονται , είναι ρεαλιστικοί, εφικτοί και μετρήσιμοι και επανεξετάζονται και επαναπροσδιορίζονται τόσο στα πλαίσια των συνεδριών όσο και σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. 

Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης, ο Παιδιατρικός Φυσικοθεραπευτής  χρησιμοποιεί τα χέρια του, το σώμα του και θεραπευτικά μέσα όπως στρώματα και καθρέφτες, μπάλες, ρολά, σφήνες, τραμπάλα ισορροπίας, πολύζυγα,  αιωρούμενο εξοπλισμό (κούνιες - αιώρες), εφαρμόζει τεχνικές διευκόλυνσης Bobath, προκειμένου να προετοιμάσει, να εκπαιδεύσει και τελικά να προάγει όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά πρότυπα λειτουργικής ενεργητικής κίνησης στο παιδί.

Η πορεία του παιδιού αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της εξέλιξής του( follow-up).

Η χρήση βοηθημάτων όπως νάρθηκες, ορθοστάτες, ειδικοί πάτοι προτείνεται κατά περίπτωση κατόπιν αξιολόγησης και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Οι γονείς εκπαιδεύονται στη σωστή ποσοτική και ποιοτική χρήση τους.

Τέλος, η συνεργασία του θεραπευτή με την οικογένεια είναι πολύ στενή, βοηθώντας την να κατανοήσει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της στην αποκατάσταση του παιδιού. Μέσα από συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση η οικογένεια συμμετέχει ενεργά στη θεραπεία τόσο με την εκμάθηση ειδικών χειρισμών όσο και στην αντιμετώπιση άλλων πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

{/sliders}