Επειδή κάθε παιδί αναπτύσσεται με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, είναι αδύνατο να πει κανείς ακριβώς πότε ή πώς το παιδί σας θα αναπτύξει τέλεια μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Κάθε αναπτυξιακό ορόσημο χαρακτηρίζεται από ένα χρονικό εύρος μέσα στο οποίο αναμένεται να επιτευχθεί, ενώ υπάρχει σημαντική διακύμανση ανάμεσα στα παιδιά, ακόμα και όταν πρόκειται για αδέρφια, γι’ αυτό και παρατηρούνται αποκλίσεις πάντα στα πλαίσια του απόλυτα φυσιολογικού ή ακόμη και παλινδρομήσεις σε πρότερα στάδια.

{slider title="Ορόσημα Κίνησης" open="true"}

  • Έχει μεγάλη ποικιλία στην καθιστή θέση (πλάγιο κάθισμα, μακρύ κάθισμα)
  • Χρησιμοποιεί το μπουσούλισμα ως βασικό μέσο μετακίνησης για να εξερευνήσει, να αποκτήσει και να μεταφέρει παιχνίδια
  • Είναι ικανό να παραμείνει σε θέση γονυπετή και ημιγονυπετή και να παίξει
  • Μπορεί να διατηρήσει τη γονυπετή θέση με ή χωρίς χρήση των χεριών του
  • Διατηρεί την όρθια θέση στηριζόμενο στο ένα χέρι
  • Περπατά προς τα εμπρός όταν υποστηρίζεται από τα χέρια στην όρθια θέση

{slider Ορόσημα δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας }

  • Ρίχνει αντικείμενα κάτω
  • Βγάζει μικρά αντικείμενα μέσα από κουτί

{slider Ορόσημα Λόγου και Ομιλίας}

  • Κουνά το κεφάλι για ΄΄όχι΄΄

{slider Γνωστικά, Κοινωνικά και Συναισθηματικά Ορόσημα}

  • Τρώει μπουκίτσες με τα χέρια

{/sliders}