Επειδή κάθε παιδί αναπτύσσεται με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, είναι αδύνατο να πει κανείς ακριβώς πότε ή πώς το παιδί σας θα αναπτύξει τέλεια μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Κάθε αναπτυξιακό ορόσημο χαρακτηρίζεται από ένα χρονικό εύρος μέσα στο οποίο αναμένεται να επιτευχθεί, ενώ υπάρχει σημαντική διακύμανση ανάμεσα στα παιδιά, ακόμα και όταν πρόκειται για αδέρφια, γι’ αυτό και παρατηρούνται αποκλίσεις πάντα στα πλαίσια του απόλυτα φυσιολογικού ή ακόμη και παλινδρομήσεις σε πρότερα στάδια.

{slider title="Ορόσημα Κίνησης" open="true"}

  • Στην ύπτια θέση στρέφει το κεφαλάκι του από τη μία πλευρά στην άλλη και μπορεί να το διατηρήσει στη μέση θέση
  • Κλωτσά εναλλάξ τα ποδαράκια του στην ύπτια θέση
  • Ανυψώνει το κεφαλάκι του στις 45ο από την πρηνή θέση χωρίς ταλάντωση και για περισσότερη ώρα.
  • Φέρνει το χέρι του στο στόμα στην πρηνή θέση για να ηρεμήσει
  • Όταν έλκεται στην καθιστή θέση προσπαθεί να σηκώσει το κεφάλι του, αλλά δεν έχει επαρκή έλεγχο

{slider Ορόσημα Όρασης και Ακοής}

  • Στην ύπτια θέση πρώτη επαφή χέρι-μάτι
  • Στροφή του κεφαλιού σε ήχους πλησίον του αυτιού

{slider Ορόσημα Λόγου και Ομιλίας}

  • Φθογγοποιημένοι Θόρυβοι

{slider Κοινωνικά και Συναισθηματικά Ορόσημα}

  • Χαμογελά
  • Προτιμά πρόσωπα από αντικείμενα

{/sliders}