Το Εργαστήριο Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας απευθύνεται σε νεογνά, βρέφη και παιδιά που παρουσιάζουν: